خدمات ساخت و تعمیر

1389

-ساخت سرد خانه های ثابت .

- ساخت کانتینر های تزریقی سرد خانه ای جهت حمل خشکبار و ...

- ساخت انواع دربها تزریقی پلی یورتان جهت مصارف سرد خانه ای و عایق بندی صوتی .

- ساخت کانکس جهت مصارف ساختمانی , صنعتی و امدادی با دیواره های داخلی از نوع

    ورق چوب , کمپارس با تجهیزات کامل شامل سرویس بهداشتی یا سرویس های برقی

    و مخابراتی

- ساخت و نصب انواع دستگاههای برودتی ترکیبی جهت استفاده در انواع خودرو ها .

- ساخت انواع کاروان .

پنل ساندیچ .


- ایجاد سیستم های برودتی با استفاده از :

    1. نیروی محرکه خودرو.

    2. نیروی محرکه خودرو و برق شهر.

    3. برق شهر و موتور دیزلی یا بنزینی.

    4. برق شهر , نیروی محرکه خودرو و موتورهای دیزلی یا بنزینی.


ساخت اتاقکها از ترکیب مواد :

- کانتینرهای فلزی خودروها.

- انـواع کـانتینر هـا بـا فـوم تـزریقی پـلی یـورتـان بـاضخـامت دیواره از 3 الـی 25 سانتیمتر جهت مصـارف

سردخانه ای برای انـواع خودروهای ایسوز , هیوندای , کاویان , بنز , فوتون و ...

- انواع اتاقهای تزریقی پلی یورتان جهت ایجاد سردخانه در ابعاد نا محدود.

- تـوان تـولیـد عایق با دانسیته 12 الـی 55 کـیلوگرم