ویژگی فوم تزریقی پلی یورتان

460

فوم پلی یورتان درسال۱۹۴۰به میزان کم درساختارهای ساندویچی به کاررفتند ولی درسال۱۹۶۰توسعه واقعی تولید و مصرف فوم های سخت پلی یورتان تحت تاثیردوعامل زیرتشدید شد.

استفاده ازمونوفلوئوروتری به عنوان عامل پف زا

–استفاده از MDIپلیمری که علاوه بر بهبود خواص باعث ساده شدن فرآیند گشت

ضریب هدایت حرارتی فوم های سخت پلی یورتان ازتمام فوم های پلیمری دیگرکمتراست وهمین امرباعث شده است که ازفوم های سخت پلی یورتان برای کاربردهای عایق بیشتراستفاده گردد.فرآیند فیزیکی فوم شدن

وقتی که اجزای فرمولاسیون فوم با یکدیگر اختلاط پیدا کردند ، واکنش های شیمیایی به طور همزمان شروع می شوند و پس ازگذشت زمان اندکی ، رنگ سیستم درحال واکنش ، کدر میگردد. دراین مرحله تشکیل حباب های گاز ، باچشم قابل مشاهده است. پس از این مرحله ، عمل بالا آمدن فوم شروع می گردد. با ادامه فرآیند تولید گاز ، عمل انتقال مولکول های گاز تولید شده از مایع به داخل سلول های به وجود آمده صورت می پذیرد. با ادامه این فرآیند ، از تعداد سلول ها کاسته شده و براندازه آن ها افزوده میشود.دانسیته فوم ها

یکی از مهمترین مشخصه های هر فومی ، دانسیته آ ن می باشد که باعث تغییر خواص فیزیکی فوم میشود. درفوم های قالب گیری شده ، با توجه به ثابت بودن حجم قالب ، دانسیته مواد به مقدار موادی که به داخل قالب ریخته میشود بستگی دارد. اما در روش های تولید فوم به روش غیر قالب گیری یا آزاد ، پارامترهای مختلف دیگری هم بر دانسیته فوم تاثیردارند. یکی از این پارامترها ، اندازه و یکدست بودن ساختمان سلول های فوم میباشد،که این امرتوسط راندمان اختلاط وهسته گذاری درمخلوط فوم کنترل می شود.

درجه حرارت مواد اولیه از دیگر پارامترهای موثر بردانسیته فوم ها می باشد. این دما برسرعت فوم شدن ، سرعت پلیمریزاسیون و درجه حرارت نهایی واکنش موثراست. به طور کلی درجه حرارت بالای مواد اولیه باعث ایجاد فوم با دانسیته نسبتا پایین ، با کمی زبری می شود.

ظرفیت تولید نیز ازدوطریق برروی دانسیته فوم موثراست. فوم های تولیدی توسط ماشین های کوچک (مثلا ظرفیت خروجی ۵۰کیلو پلی ال در دقیقه) نسبت به فوم های تولیدی مشابه توسط ماشین های بزرگتر دارای توزیع دانسیته بهتری هستند ، به طوری که دراین فوم ها دانسیته مرکز فوم نسبت به دانسیته متوسط فوم ازاختلاط بیشتری برخورداراست.

تنظیم هم زمان سرعت ژلشدنو سرعت رشد فوم نیزبسیارمهم است. کوچکترین تغییرات درموازنه این سرعت ها، تاثیر بسزایی در دانسیته و نفوذپذیری فوم های نرم دارد.

تغییرات فشار جو نیز بر روی دانسیته فوم موثراست. دانسیته یک فوم با فرمولاسیون معین ، رابطه مستقیمی با فشار جو درلحظه تولید دارد. این تغییرات جو میتواند در اثر تغییر در شرایط آب و هوایی و یا تعویض فصول ایجاد شود. مثلا در بعضی از کارخانه ها تحت تاثیر جو ، علیرغم استفاده از یک فرمولاسیون یکسان، کاهش ۳۰ درصدی دردانسیته ، مشاهده شده است.

دلایل انتخاب فوم پلی یورتان به عنوان ماده ای موثر و متفاوت درصنعت ساختمان برخلاف تصور عمومی مبنی برهدر رفتن بیشترین میزان انرژی از راه درها و پنجره ها،بیش از ۴۰ % اتلاف انرژی ساختمان ها از راه پوسته و بدنه آن ها می باشد. کوچکترین عیب و نقص درساختمان ، باعث تغییر در درجه حرارت و میزان فشار هوا می شود، و می تواند نفوذ و حرکت هوا را از بین درزهای موجود به وجود آورد و در نتیجه کارآمدی سیستم ساختمان از نظر مصرف انرژی را کاهش دهد. همراه با هوا ، رطوبت نیز میتواند وارد درزهای بنا شود وباعث نگرانی هایی ازبابت سلامت ساختمان شود. فوم پلی یورتان اجازه حرکت هوا و نفوذ رطوبت غیر قابل کنترل از راه دیوارها را نمی دهد و باعث ایجاد پوسته ای کاملا بدون درز و نفوذ ناپذیر برای ساختمان می شود و می تواند محیطی با آسایش بیشتردرداخل بنا به وجود آورد.

درزها و سوراخ ها را می پوشاند و محافظی بسیار با ارزش درمقابل نفوذ غیرقابل کنترل هوا ، کوران هوا ، رطوبت وارده به دیوارها و صدا می باشد. همچنین به دلیل سبکی زیاد ، باعث کاهش بار مرده ساختمان میگردد و از چسبندگی خوبی برخوردار است به طوری که نیاز به هیچ نوع بست ، گیره و یا قاب جهت چسبیدن به محل مورد نظرندارد.

سرمایه گذاری اولیه جهت استفاده ازفوم پلی یورتان ، درطولانی مدت به شکل مصرف پایین انرژی ، آسایش ، کنترل کیفیت هوای داخلی ، سلامتی و ایمنی بالا قابل بازگشت می باشد. به علت ساختارفوم پلی یورتان که به صورت سلولهای بسیارنزدیک به هم و فشرده می باشد (ودرنتیجه بیشترین میزان مقاومت حرارتی ۱ در هرواحد را به ما می دهد). وسایل و تجهیزات گرمایشی- سرمایشی نیز بسیارکارآمدتر بوده و سوخت کمتری مصرف می کنند.

همچنین فوم پلی یورتان میتواند باعث کمتر شدن هزینه تهیه وسایل و تجهیزات ساختمانی نیز بشود ، به طوریکه میتوان وسایل گرمایشی ـ سرمایشی کم قدرت تری را خریداری نمود. ونیزفوم پلی یورتان درمقایسه با سایرعایق ها دارای پایین ترین قابلیت هدایت حرارتی است.