کانتینر یخچالدار جهت خودروی مزدا و کارا

767
کانتینر   یخچالدار جهت خودروی مزدا و کارا

کانتینر یخچالدار جهت خودروی مزدا جهت استفاده قنادی ها،حمل مرغ و ... با قابلیت نصب بر روی شاسی یا بر روی اتاق ان ،قسمت سرد کننده ی ان ها می تواند با نیروی محرکه خودرو یا برق شهر باشد

کانتینر   یخچالدار جهت خودروی مزدا و کارا کانتینر   یخچالدار جهت خودروی مزدا و کارا کانتینر   یخچالدار جهت خودروی مزدا و کارا کانتینر   یخچالدار جهت خودروی مزدا و کارا کانتینر   یخچالدار جهت خودروی مزدا و کارا کانتینر   یخچالدار جهت خودروی مزدا و کارا کانتینر   یخچالدار جهت خودروی مزدا و کارا

برچسب ها :

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است